Nabídka pro pobývající posádky lodí

  • letní restaurace
  • veřejné molo pro vyvazování plavidel; kapacita přístaviště je omezena, kotvící místa nelze rezervovat; stání plavidel v prostoru půjčovny je možné po domluvě se správcem přístaviště -vyvazujte plavidla od začátku/konce mola za sebou, tak aby nevznikly hluché mezery mezi plavidly; po domluvě s posádkou kotvícího plavidla je možno vyvázat se k němu do dvojřadu“; mola jsou osazeny sloupky na připojení el.energie
  • WC, sprchy, umývárna
  • kotvící místa nelze rezervovat
  • parkoviště u sjezdu do vody za přístavištěm, parkování možno i u blízkých obchodních center
  • čerpací stanice Shell na druhém břehu
  • opravna jízdních kol ve firmě Senzasport u přístaviště
  • sjezd pro spouštění plavidel u zadní brány přístaviště (není součástí areálu přístaviště)